UŽI SI SVOJU VÝHRU AKO KRÁĽ

Posielaj kód spod uzáveru a hraj každý týždeň o SMART TV a ročné pivnú rentu! Chcem vyhrať Súťaž trvá do 30. 4. 2020. Do súťaže sa môžu zapojiť iba osoby
staršie ako 18 rokov.
Pravidlá súťaže